Volejte mezi 8–16:00
+420 606 159 913

Politika kvality
Domů > Politika kvality

V naší firmě budujeme systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016.
Naším základním záměrem je stát se uznávaným a pružným dodavatelem tvarově složitých kusových i sériových součástí a dílů vyráběných kovoobráběním s vysokými nároky na přesnost z různých kovových materiálů (ocel, barevné kovy) podle dokumentace zákazníka s krátkými dodacími termíny pro velké i drobné odběratele v ČR i v zahraničí

Přijali jsme proto politiku kvality s mottem:

Strojařina bez kompromisů

1. Standardní systém managementu kvality

2. Zlepšování kvality našich zakázek

3. Součinnost dodavatelů a kooperantů

4. Součinnost zaměstnanců při dosahování kvality

Tato Politika kvality je závazkem vedení společnosti naplňovat zásady v oblasti kvality stanovené normou i požadavky zákazníků. Politika kvality je základem pro stanovování cílů a cílových hodnot. Zaměstnanci společnosti jsou s Politikou kvality opakovaně seznamováni, protože odpovídají za její plnění.

Tato Politika kvality je přijímána na dobu neurčitou. Přezkoumávána z hlediska aktuálnosti a účinnosti může být kdykoli a z jakéhokoli důvodu, minimálně však jedenkrát ročně při přezkoumání systému řízení vedením.

V Praze dne 1. července 2017
Vladimír Filip, jednatel